อัปเดต! อัตราค่าจอดรถใหม่ ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป

อัปเดต! อัตราค่าจอดรถใหม่ ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป

อัปเดตอัตราค่าบริการ จอดรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป ที่ MBK CENTER

อัตราค่าบริการจอดรถ

 • รถยนต์
  • จอด 2 ชั่วโมงแรก (ชั่วโมงต่อไป ชั่วโมงละ 20 บาท)
   • ลูกค้าทั่วไป : 20 บาท
  • จอดฟรี 3 ชั่วโมง (ชั่วโมงต่อไป ชั่วโมงละ 20 บาท)
   • ลูกค้าทั่วไป : ใช้จ่ายครบ 500 บาทขึ้นไป
  • จอดฟรี 5 ชั่วโมง (ชั่วโมงต่อไป ชั่วโมงละ 20 บาท)
   • ลูกค้าทั่วไป : ใช้จ่ายครบ 1,500 บาทขึ้นไป
  • จอดฟรี 10 ชั่วโมง (ชั่วโมงต่อไป ชั่วโมงละ 20 บาท)
   • ลูกค้าทั่วไป : ใช้จ่ายครบ 4,500 บาทขึ้นไป
 • รถจักรยานยนต์ และ BigBike
  • จอด 2 ชั่วโมงแรก (รถจักรยานยนต์ ชั่วโมงต่อไป ชั่วโมงละ 10 บาท, BigBike ชั่วโมงต่อไป ชั่วโมงละ 20 บาท)
   • ลูกค้าทั่วไป
    • รถจักรยานยนต์ : 10 บาท
    • BigBike : 20 บาท
  • จอดฟรี 3 ชั่วโมง (รถจักรยานยนต์ ชั่วโมงต่อไป ชั่วโมงละ 10 บาท, Big Bike ชั่วโมงต่อไป ชั่วโมงละ 20 บาท)
   • ลูกค้าทั่วไป : ใช้จ่ายครบ 500 บาทขึ้นไป
  • จอดฟรี 5 ชั่วโมง (รถจักรยานยนต์ ชั่วโมงต่อไป ชั่วโมงละ 10 บาท, Big Bike ชั่วโมงต่อไป ชั่วโมงละ 20 บาท)
   • ลูกค้าทั่วไป : ใช้จ่ายครบ 1,500 บาทขึ้นไป

หมายเหตุ : ไม่คิดค่าบริการจอดรถ ในช่วง 21.00 น. - 06.00 น. *หากออกหลังเวลา 21.30 น. ให้สแกนรับส่วนลดอัตราค่าจอดรถที่ตู้คืนบัตร

ประกาศ

 • จุดประชาสัมพันธ์ ชั้น G โซน A
 • ชั้น 2 และ ชั้น 6 โซน B (ชั่วคราว) : 14.00 - 20.00 น.

หมายเหตุ :

 1. ใบเสร็จที่ใช้จ่ายในศูนย์ฯ ตั้งแต่ 4,500 บาทขึ้นไป (ไม่สามารถรวมใบเสร็จได้) สามารถแยกให้ส่วนลดลูกค้าคันอื่น จอดฟรีทุก ๆ 1,500 บาท โดยเศษของ 1,500 บาท ไม่นำมาคิด
 2. รวมใบเสร็จได้ 5 ใบเสร็จ (ใบเสร็จจากร้านเดียวกันไม่เกิน 2 ใบเสร็จ / 1 สิทธิ์)